Informacja w sprawie składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

W stanie zagrożenia epidemicznego obsługa stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg od 7 kwietnia 2020 r. będzie prowadzona za pomocą USOSweb i e-maila, zgodnie z poniższą procedurą:

Zapomoga

Student:

  1. wypełnia elektroniczny wniosek o zapomogę i dodaje załączniki za pomocą USOSWeb (Do złożenia wniosku elektronicznego o zapomogę konieczne jest wyrażenie w treści wniosku przez studenta zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskazanie adresu elektronicznego e-mail do doręczeń i nr telefonu celem udzielania informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku).
  2. pobiera wniosek o zapomogę za pomocą USOSWeb.

Szczegółowa instrukcja postępowania zawarta jest w dokumencie „Poradnik zapomogi USOS”.

link do „Poradnik zapomogi USOS”

Stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych

Student:

  1. wypełnia wniosek o stypendium socjalne lub dla osób niepełnosprawnych dostępne na stronie https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego
  2. podpisuje wniosek o stypendium profilem zaufanym.
  3. składa podpisany wniosek o stypendium wraz z załącznikami (Do złożenia wniosku elektronicznego o stypendium konieczne jest wypełnienie oświadczenia o wyrażeniu przez studenta zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskazanie adresu elektronicznego e-mail do doręczeń w domenie PW w załączeniu) za pomocą maila na skrzynki „WKS.Wydział@pw.edu.pl”.

link do „Zgoda na doręczenie pism”

Szczegółowa instrukcja podpisywania wniosku podpisem zaufanym zawarta jest w dokumencie „Wnioski stypendialne podpis elektroniczny”.

link do „Wnioski stypendialne podpis elektroniczny”

Lista adresów mail Wydziałowych Komisji Stypendialnych:

"Doktoranci

W przypadku stypendiów oraz zapomóg dla doktorantów, postępowanie jest tożsame z procedurą powyżej ( Stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych dla studentów). Natomiast wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać na adres mailowy przewodniczącego Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów. „