Komunikat MEiN w sprawie legalności pobytu studentów posiadających Kartę Polaka

Źródło: MEiN

W związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pragniemy zwrócić uwagę na kwestię legalności pobytu studentów posiadających Kartę Polaka, której ważność wskazana na dokumencie upłynęła bądź wkrótce upływa.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-do-uczelni---sprawa-legalnosci-pobytu-studentow-posiadajacych-karte-polaka