Lista stypendystów- program ATHENS

Uprzejmie informujemy, iż wyłoniono tegorocznych beneficjentów stypendium dla osób wyjeżdzających w ramach programu ATHENS.

Poniżej zamieszczono listę stypendystów. Gratulujemy! 

 Lista Stypendystów programu ATHENS 2022 r. 

Nr albumu
305029
291234
306028
298828
316281
306761
283786
305986
313113
313124
313097
317499
298937
291491
291480
298986
293421
304467
308241
293575
298058
305066
305032
298649
308597
303801
305366
308593
308600
308599
276445
292200
305365
289781
289774
289800
280577
307009
293617
304828
291182
304461
293694
308201
281980
291169
305751