Specjalne Stypendium Jana Tomaki

Informujemy, że od semestru letniego bieżącego roku akademickiego tj. 2023/2024 zostaje wprowadzony regulamin ,,Specjalnego Stypendium Jana Tomaki”, który umożliwia studentom i doktorantom pochodzącym z Etiopii (a w przypadku ich braku, pochodzących z innych krajów afrykańskich) złożenie wniosku o wsparcie finansowe.

Szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące zasad przyznawania tegoż stypendium znajdują się w regulaminie ,,Specjalnego Stypendium Jana Tomaki” zamieszczonego w zakładce: