Specjalne Stypendium Jana Tomaki / Mr Tomaka`s Special Sholarship

Uprzejmie informujemy, iż wyłoniono beneficjentów Specjalnego Stypendium Jana Tomaki.
Poniżej zamieszczono listę stypendystów. Gratulujemy!
 
We kindly inform you that the beneficiaries of the “Mr Tomaka Special Scholarship” have been selected.
Below is a list of scholarship recipients. Congratulations!

Nr albumu
330743
330760
330507
330770
336084
330744
330752
330753
330300
336106
330148
330748
330754
330783
329975