Stypendia naukowe Rektora PW dla nauczycieli akademickich

Źródło: Google

Rozpoczęto nabór wniosków o stypendium naukowe Rektora PW dla nauczycieli akademickich. 

Uwaga! Zgodnie z zasadami przyznawania stypendium Rektora dla nauczycieli akademickich wniosek zawierający opinię (uchwałę) właściwej rady   naukowej dyscypliny składa kierownik podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjn

Wnioski należy złożyć do Biura Kanclerza, ul. Noakowskiego 18/20, pok. 112 do dnia 30.11 2022 r.

Więcej: https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Wlasnego-Funduszu-Stypendialnego/Stypendium-naukowe-Rektora-dla-nauczycieli-akademickich