Stypendium im. Mieczysława Króla

Biret studencki i monety
Źródło: Google

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o stypendium im. inż. Mieczysława Króla. Wytypowani przez Dziekanów Wydziałów kandydaci będący studentami I roku powinni spełniać następujące kryteria: należeć do grupy osób, które zostały przyjęte na PW z najwyższą liczbą punktów oraz znajdować się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. 

Wnioski należy składać w pokoju 112 w Gmachu Głównym PW lub przesyłać na adres e-mail: prorektor.studenci@pw.edu.pl  do dnia 28 października 2022 r. 

Regulamin stypendium dostępny  tutaj.

Przypominamy jednocześnie, że tegoroczni stypendyści są zobowiązani do złożenia krótkiego sprawozdania (1 strona) w j. angielskim do 31 maja 2023 r. zawierającego informację o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie tej pomocy na warunki i wyniki studiowania.