Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Uprzejmie informujemy, że ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w świetle przepisów ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 6 sierpnia 2023 r. uchyla art. 15h tzw. „ustawy covidowej”, który z mocy prawa przedłużał ważność orzeczeń w czasie stanu epidemii,  a następnie w stanie zagrożenia epidemicznego.

Więcej:

https://bss.pw.edu.pl/bss/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego/Stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych