XXI edycja Programu Stypendia Pomostowe 2022/2023 dla tegorocznych maturzystów- wnioski

Stypendia pomostowe

Zbliża się rozpoczęcie terminu składania wniosków o Stypendium Pomostowe 2022/2023 dla tegorocznych maturzystów. 
Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r., do godz.16.00. 

Wypełnione przez kandydatów dokumenty po wydrukowaniu należy dostarczyć wraz z załącznikami do  Oddziału  Terenowego   Krajowego  Ośrodka   Wsparcia  Rolnictwa   w  Warszawie,   Pl.   Bankowy  2, 00-095 Warszawa,  w  nieprzekraczalnym terminie do 25  sierpnia  2022  r. 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2022/2023 dostępny jest na stronie Fundacji.

Więcej  informacji o programie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/   lub pod numerem telefonu: (22) 531 16 43, (22) 635 10 00.