Odwoławcza Komisja Stypendialna dla studentów na rok akademicki 2020/2021 została powołana Decyzją Rektora

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla doktorantów na rok akademicki 2020/2021 zostanie powołana Decyzją Rektora.