Aktualności

W dniach 11-13.06.2021 biuro Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych będzie zamknięte

Data publikacji: 10.06.2021

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 11-13.06.2021 biuro Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych w Gmachu CZIiTT będzie zamknięte. W pilnych sprawach prosimy o kontakt z Biurem Spraw Studenckich:

ul. Noakowskiego 18/20

Gmach Biurowy, kl. A, II piętro

00-668 Warszawa

tel.: 022 234-63-84

mail: niepelnosprawni.bss@pw.edu.pl

Terminy składania wniosków o nagrody lub wyróżnienia dla studentów i doktorantów PW. Semestr letni 2020/2021

Data publikacji: 07.06.2021

Uprzejmie informujemy o decyzji Rektora PW w sprawie ogłoszenia terminów składania wniosków o nagrody lub wyróżnienia oraz terminu przyznania nagród lub wyróżnień dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

Link do decyzji.  

Link do szczegółowych informacji dot. nagród i wyróżnień.

Stypendium im. Mieczysława Króla na rok akademicki 2021/2022

Data publikacji: 20.05.2021

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2021/2022. Wnioski należy składać w pokoju 112 w Gmachu Głównym PW lub na adres prorektor.studenci@pw.edu.pl do dnia 1 czerwca 2021 r. 

Regulamin stypendium dostępny tutaj.

XX edycja Programu Stypendia Pomostowe 2021/2022 dla tegorocznych maturzystów

Data publikacji: 12.05.2021

Rusza XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych, w którym od początku aktywnie uczestniczy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencja Nieruchomości Rolnych). Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku akademickim studia dzienne, czekają roczne stypendia w wysokości 7 000 zł, wypłacane w miesięcznych ratach od października do lipca w roku akademickim 2021/2022.

Stypendium Rodziny Lipińskich na rok akademicki 2020/2021

Data publikacji: 29.03.2021

Uprzejmie informujemy, że Kapituła Stypendium Rodziny Lipińskich przyznała na rok akademicki 2020/2021 dwa stypendia, dla studentów o nr. albumów:

  • 289232
  • 284500

Nieobecność psychologa

Data publikacji: 24.03.2021

Uprzejmie informujemy, że w dniach 25 - 26 marca 2021 psycholog Pani Beata Trześniewska będzie nieobecna w pracy.

Stypendium Rodziny Lipińskich

Data publikacji: 08.01.2021

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Rodziny Lipińskich z siedzibą w Warszawie, ponownie ufundowała stypendium Rodziny Lipińskich dla studentów Politechniki Warszawskiej. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie.

Wnioski należy składać do 18 stycznia 2021 r. w Biurze Spraw Studenckich. Wniosek dostępny jest tutaj.

Terminy składania wniosków o nagrody lub wyróżnienia oraz terminy przyznania nagród lub wyróżnień dla studentów i doktorantów PW

Data publikacji: 05.01.2021

Uprzejmie informujemy, że JM Rektor PW ogłosił decyzję dotyczącą terminów składania wniosków o nagrody lub wyróżnienia oraz terminu przyznania nagród lub wyróżnień dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej w odniesieniu do Zarządzenia nr 91 z dnia 4.12.2019 r. 

Link do Decyzji 346/2020

Link do Zarządzenia 91/2019

Zmiana terminu składania wniosków o stypendium naukowe Rektora PW dla nauczycieli akademickich

Data publikacji: 30.10.2020

Uprzejmie informujemy, że do 30.11.2020 r. został wydłużony termin na składanie wniosków o stypendium naukowe Rektora PW dla nauczycieli akademickich w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego. Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Rektora.

Zmiana terminu składania wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego

Data publikacji: 15.10.2020

W związku z pandemią COVID-19 zostają wydłużone terminy na składanie wniosków wynikających z Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2020/2021.

Szczegóły dostępne w Decyzji Prorektora ds. studenckich.

Stypendium im. Mieczysława Króla dla studentów I roku

Data publikacji: 30.09.2020

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2020/2021 dla studentów I roku. Wnioski należy złożyć w terminie do 30 października 2020 r. w pokoju 112 Gmach Główny.

Regulamin stypendium dostępny tutaj.

Psycholog

Data publikacji: 03.06.2020

Uprzejmie informujemy, że psycholog Pani Beata Trześniewska jest dostępna i można umawiać się na konsultacje. Dni i godziny pracy dostępne są tutaj.

Stypendium im. Mieczysława Króla

Data publikacji: 08.05.2020

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2020/2021. Wnioski należy składać w formie elektronicznej do dnia 19 czerwca 2020 r. na adres krystyna.brozek@pw.edu.pl

Regulamin stypendium dostępny tutaj.

Kontakt z psychologiem w BSS

Data publikacji: 03.04.2020

Uprzejmie informujemy, że pomimo sytuacji z ograniczonym świadczeniem pracy na terenie Uczelni, kontakt z psychologiem w Biurze Spraw Studenckich nadal jest możliwy. Pani Beata Trześniewska jest dostępna pod nr tel. 781 150 453.

Będzie również dostępna za pośrednictwem MS Teams dla wszystkich w domenie PW na dyżurach:

Środy w godz. 9.00 - 15.00 

Czwartki w godz. 15.00 - 19.00

Piątki w godz. 15.00 - 19.00

Nowy program wsparcia studentów z niepełnosprawnością wzroku i ruchu

Data publikacji: 06.03.2020

W semestrze letnim 2020 uruchamiamy we współpracy z Biblioteką Główną Politechniki Warszawskiej program wsparcia studentów z niepełnosprawnością w zakresie dostępu do cyfrowych kopii publikacji niezbędnych w programie studiów. 

Stypendium ATHENS

Data publikacji: 21.02.2020

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o stypendium ATHENS. Wnioski należy składać w Biurze Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2020 r. na formularzach dostępnych na stronie internetowej Biura: www.bss.pw.edu.pl.

Jednocześnie informujemy ze kwota stypendium w roku akademickim 2019/2020 została ustalona na 700 zł.

Stypendium Rodziny Lipińskich na rok akademicki 2019/2020

Data publikacji: 07.01.2020

Uprzejmie informujemy, że Kapituła Stypendium Rodziny Lipińskich przyznała na rok akademicki 2019/2020 dwa stypendia, dla studentów o nr. albumów:

  • 307142
  • 305055

Wystawa grafik „Wyobraźnia ≥ wiedza w kontakcie z osobą z niepełnosprawnością”

Data publikacji: 10.12.2019

Wystawa grafik „Wyobraźnia ≥ wiedza w kontakcie z osobą z niepełnosprawnością” jest wspólną inicjatywą przedstawicieli Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych (Biura Spraw Studenckich) i Komisji Socjalnej (Samorządu Studentów PW) z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, obchodzonego corocznie 3. grudnia. 

Stypendia programu ATHENS

Data publikacji: 25.11.2019

Uprzejmie informujemy, że komisja przyznała jednorazowe stypendia na wyjazd w dniach 16-24 listopada 2019 r., w ramach programu ATHENS.

Poniżej przedstawiamy listę studentów, którzy otrzymali stypendium:

Stypendium Rodziny Lipińskich w roku akademickim 2019/2020

Data publikacji: 08.11.2019

Informujemy, że Fundacja Rodziny Lipińskich ponownie ufundowała stypendium Rodziny Lipińskich dla studentów Politechniki Warszawskiej.

Stypendium ATHENS

Data publikacji: 22.10.2019

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zgodnie z §1 ust. 2 załącznika nr 3 do zarządzenia nr 3/2010 Rektora PW z dnia 21 stycznia 2010 r. JM Rektor Politechniki Warszawskiej ustalił, że wysokość stypendium dla studentów wyjeżdżających w ramach programu ATHENS w 2019 r. wynosi 700,- PLN.

Wnioski o stypendium należy składać w Biurze Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2019 r. na formularzach dostępnych na stronie internetowej Biura: www.bss.pw.edu.pl.

Termin na składanie wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego - 22 października 2019

Data publikacji: 08.10.2019

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020 ulega przedłużeniu termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora, socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych, jak również tworzenia list rankingowych do 22 października 2019 r. 

Szczegóły Decyzji tutaj.

Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020

Data publikacji: 04.10.2019

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest już nowy Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020. Cały dokument wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce Stypendia - Stypendia z Funduszu Stypendialnego.

Informacja na temat stypendium socjalnego

Data publikacji: 26.07.2019

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) od 1 października 2019 r. wprowadzona zostanie istotna zmiana przy przyznawaniu stypendium socjalnego. 

Athens - stypendia przyznane

Data publikacji: 29.05.2019

Uprzejmie informujemy, że komisja przyznała jednorazowe stypendia na wyjazd w dniach 16-24 marca 2019 r., w ramach programu ATHENS, studentom i doktorantom Politechniki Warszawskiej.

Poniżej przedstawiamy listę nr albumów studentów i doktorantów, którzy otrzymali stypendium: