Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego

Zarządzenie nr 116 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.

Zarządzenie nr 116/2020 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Warszawskiej.

Pobierz plik (pdf, 149,43 kB)

Zarządzenie nr 126 Rektora PW z dnia 30.10.2020 r.

Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 116/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 165,41 kB)

Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego PW

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Warszawskiej.

Pobierz plik (pdf, 254,78 kB)

Kwestionariusz osobowy PZ-SAP

Pobierz plik (doc, 61,00 kB)

Zasady przyznawania stypendium Senatu PW dla studentów i doktorantów

Pobierz plik (pdf, 302,33 kB)

Wniosek o przyznanie stypendium Senatu PW dla studentów i doktorantów

Pobierz plik (docx, 13,01 kB)

Zasady przyznawania stypendium dla osób wyjeżdżających w ramach programu ATHENS

Pobierz plik (pdf, 302,20 kB)

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób wyjeżdżających w ramach programu ATHENS

Pobierz plik (docx, 25,64 kB)

Zasady przyznawania stypendium dla osób wyjeżdżających w ramach programu ERASMUS

Pobierz plik (pdf, 683,70 kB)

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób wyjeżdżających w ramach programu ERASMUS

Pobierz plik (docx, 22,83 kB)

Zasady przyznawania stypendium naukowego Rektora PW dla nauczycieli akademickich

Pobierz plik (pdf, 216,81 kB)

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego Rektora PW dla nauczycieli akademickich

Pobierz plik (docx, 19,55 kB)

Zasady przyznawania stypendium dla uczestników Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych

Pobierz plik (pdf, 204,09 kB)

Regulamin stypendium im. Mariana Kantona

Pobierz plik (PDF, 3,07 MB)

Wniosek o stypendium im. Mariana Kantona

Pobierz plik (doc, 50,18 kB)

Regulamin Stypendium Rodziny Lipińskich

Pobierz plik (pdf, 758,98 kB)

Wniosek o przyznanie stypendium Rodziny Lipińskich

Pobierz plik (doc, 31,50 kB)

Regulamin stypendium im. Mieczysława Króla

Pobierz plik (PDF, 2,74 MB)

Wniosek do stypendium im. inż. Mieczysława Króla dla studentów I roku

Pobierz plik (doc, 38,00 kB)

Wniosek do stypendium im. inż. Mieczysława Króla

Pobierz plik (docx, 14,09 kB)